Sponsorplan 2015

 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een nieuw sponsorplan gehanteerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de grote restauratieklussen bijna zijn afgerond en de DD13 in een normaal vaarwater terecht komt. Vanaf deze zomer vaart het schip en kan onder meer worden ingezet bij maritieme evenementen. Een compleet verslag van de werkzaamheden van de afgelopen jaren kan worden nagelezen op deze website onder nieuws.

Vanaf nu wordt de stichting geconfronteerd met jaarlijks terugkerende, vaste lasten waaronder havengelden, verzekeringskosten en dergelijke.

Via een drietal mogelijkheden bestaat de mogelijkheid de stichting hierbij financieel te ondersteunen.

Donateurs

Mensen die de DD13 een warm hart toedragen en de stichting willen steunen bij het in de vaart houden van deze unieke boot, worden voor € 15,- per jaar donateur van de stichting.

 

Sponsor

Wij nodigen met name bedrijven uit om met de stichting een sponsorovereenkomst af te sluiten voor € 150,- of €250,- per jaar. Ter compensatie bieden wij een bedrijfsvermelding aan op onze website. Eenmaal per jaar kan het bedrijf met maximaal 12 personen een vaartocht met de DD13 beleven van resp. een halve of een hele dag.

 

Giften

Eenmalige giften door particulieren en bedrijven zijn uiteraard van harte welkom. Per situatie stellen we vast welke tegenprestatie de stichting zal leveren.

Aanmelden kan door contact op te nemen met onze penningmeester via info@dd13.nl

Zie voor giften ook de pagina ANBI.