Welkom:

In de loop van november 2011 is de Stichting Vishaler DD13 gestart met haar activiteiten om:

Deze unieke boot te behouden voor het rivierengebied;

De boot in onderhoud te nemen;

Waar nodig reparaties en restauraties te doen;

De Stichting Vishaler DD13 bestaat uit de volgende bestuursleden:

Frans Heijlaerts                 Voorzitter

Ad van Berchum               Penningmeester

Henk Weber                       Secretaris

Jan van der Stelt               Bestuurslid

En natuurlijk een team van vrijwilligers om de boot in de vaart te houden.