Welkom:

In de loop van november 2011 is de Stichting Vishaler DD13 gestart met haar activiteiten om:

Deze unieke boot te behouden voor het rivierengebied;

De boot in onderhoud te nemen;

Waar nodig reparaties en restauraties te doen;

De Stichting Vishaler DD13 bestaat uit de volgende bestuursleden:

Frans Heijlaerts                 Voorzitter

Ad van Berchum               Penningmeester

Henk Weber                       Secretaris

Jan van der Stelt               Bestuurslid

William Groenenberg      Bestuurslid

En natuurlijk een team van vrijwilligers om de boot in de vaart te houden.