Historie:

In De Beun 47 (het blad van de VBZ) van Juni 2004 werd het artikel gepubliceerd van Arie van der Ree: Vishaler? Vishandel? Motorvisboot? . Het verhaal levert een vrijwel compleet beeld van de DD13.

                 

Het verhaal van Arie van der Ree: Soms worden we verrast door een VBZlid. Ditmaal was dat Wim Verdonk met de mededeling dat hij een tekening wist van een zogenaamde Vishaler. Alle bellen beginnen dan te rinkelen bij ons en in no-time hadden we afspraken voor interviews om weer een stuk historie vast te leggen.

Deze historie begint in het dorp Hank, dat gelegen is in het land van Heusden en Altena. Daar wordt in 1908 door Adriaan van de Pluym (1874-1950) en zijn vrouw Maria Dordmont-v.d. Pluym (1874-1960) besloten om met hun kinderen te vertrekken naar Dordrecht. In Hank wordt door zijn schoonzoon Theodoor Hanegraaf een visvlot in elkaar getimmerd en met wat visboten naar Dordt gesleept. Aan dat vlot hingen een aantal karen om de vis levend te houden, hier vanaf werd de vis verkocht.

Het vlot was aan de Knolhaven net naast de lange ijzeren brug gelegen en aan de wal was ook nog een winkel waar een toonbank in stond met prachtige Jugendstil tegels

Vader Adriaan en zijn zoons Gerrit, Adriaan, Theo en Jan verplaatsen hun visgebied naar het Hollands Diep en de Oude Maas. Vanuit hun zalmschouwen werd gevist met schutwant en botnetten op voorn, bliek, baars, snoek, houting, steur, fint en elft. In de winter werd er gevist in de havens van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht met de zegen. Het visserijnummer dat op de boten stond was DD 13.

Doordat het visgebied van de fam. v.d.Pluym in de omgeving van Moerdijk lag, hadden ze waarschijnlijk de Vishaler van Kanters uit Moerdijk gezien en ook wel zin in zo’n boot gekregen. Ze zijn bij de scheepswerf van Vliet in Zwijndrecht terecht gekomen en hebben daar een Motorvischboot van 10,25 meter besteld. De precieze datum is niet bekend maar de laatste termijn is in de eerste week van mei 1926 betaald door v.d. Pluym. Dit kan kloppen want op de tekening staat i.p.v. de schaal het jaartal 1925. De boot koste 1300 gulden. Op deze werf is ook de tweede Vishaler van Kanters gebouwd in waarschijnlijk de zelfde tijd en van de zelfde tekening. Deze boot ligt in Vlaardingen en de eigenaar is R.Poppe. De boot van v.d. Pluym werd een bekende verschijning aan de Knolhaven want er zijn ontelbare foto- ’s en ansichtkaarten van gemaakt.

Het vermoeden bestaat, dat v.d. Pluym een schets heeft gekregen van de werf, want er staan op de tekening verder geen maten die nodig zijn om een boot te bouwen. Later kan deze tekening weer zijn doorgegeven aan een vriend van de familie. Dit is vermoedelijk Frans Vermeulen, maar het kan ook zijn dat Vermeulen de tekening zelf van de werf heeft gehaald. In ieder geval is de fam. Vermeulen in het bezit van een Blauwdruk tekening van een MOTORVISCHBOOT waarvan de boot van v.d. Pluym is gemaakt. De tekenaar is vermoedelijk C. of Corn. Verhagen. Het is ons niet gelukt om duidelijk te krijgen of de fam. Vermeulen ook zo’n boot heeft gehad.

Inmiddels hadden de zonen Jan, Gerrit en Theo de vishandel overgenomen van hun vader. In 1946 stopt ook Jan en blijven Gerrit en Theo met zijn zoon Jan (Jantje) over. Met de visserij ging het steeds slechter tot besloten werd hiermee te stoppen en de boten te verkopen: het is 1965. Het visvlot werd tot 1970 gebruikt voor vishandel maar de afsluiting van het Haringvliet zorgde voor zuurstofgebrek in de karen waardoor de vis dood ging. Nu bleef alleen de palinghandel nog over. Dit is volgehouden tot 1975. Toen werd alles verkocht behalve het vlot dat pas in 1980 is verkocht.

De motorvischboot is verkocht aan Jan Vos in Veen, deze heeft een palingrestaurant en handel. Ze gebruikten de boot als visboot en bunschip voor de paling van 1965 tot 1999 en lag altijd onder aan de Maasdijk in Veen. Toen ook voor hem de handel slecht ging is de boot verkocht aan de knecht Henk Vos die op dat moment bij hen werkte. Op dit moment (2004) ligt de boot aan de Maasdijk in Poederooien (Gld) en wordt als recreatieboot gebruikt. Of de boten van Kanters en v.d. Pluym van dezelfde tekening zijn gemaakt, zal door nader onderzoek misschien wel boven water komen.