Het laatste nieuws staat bovenaan.

2021

Hoewel 2021 een heel stil jaar is geweest i.v.m. Corona, hebben we tussendoor toch nog wel wat gevaren.

Een greep uit onze vaartochten en klussen: 

11 december 2021 Lichtjesavond

Ieder jaar wordt er in de haven van Woudrichem lichtjesavond gehouden.

De historische schepen in de haven steken dan hun feestverlichting aan i.v.m. de komende feestdagen Kerst en Oud en Nieuw.

Kinderen roepen één voor één de schepen aan om de verlichting te ontsteken.

 I.v.m. Corona hebben we dit alleen met de kinderen van de havenbewoners gedaan, een evenement mocht niet worden georganiseerd.

Het werd dus een besloten gebeuren, met slechts twee ouders aan boord. 

Uitlaat vervangen

Door onze vrijwilliger Jack is dit jaar de uitlaat van onze motor vervangen. De oude uitlaat was zó dun geworden dat er gaatjes in vielen.

De nieuwe is weer mooi dik en voorzien van een mooie bescherming, zodat niemand meer met zijn schoenen of erger tegen de hete uitlaat kan komen. De uitlaat loopt op de foto onder het bankje door.

27 oktober 2021 verjaardagsfeestje

Een tochtje met kinderen naar Fort Loevestein gedaan. De kinderen mochten om beurten even sturen. De groep afgezet aan de Waalzijde bij Slot Loevestein. Na het feestje de kinderen opgepakt aan het steiger op de Afgedamde Maas en weer teruggebracht naar de haven Woudrichem, waar de ouders weer klaar stonden om ze op te halen. De kinderen vonden het geweldig!

28 augustus 2021 Visserijdag Woudrichem

Hele dag gevaren om publiek kennis te laten maken met de DD13 en tevens als veerpontje tussen de verschillende evenementenplekken.

19 augustus 2021 Redding.

Jachtje met problemen van de rivier afgehaald en in de haven Woudrichem gebracht.

08 april 2021 Varen voor BNN VARA

voor het programma Vroege Vogels meegewerkt aan een programma rond Loevestein/Munnikenland. Hier werden een paar trekken met een zegennet gedaan om de diversiteit van het visbestand te bestuderen.

18 juni 2015

Tijdens de Havendag 2015 in Gorinchem 2015 was er veel belangstelling voor de DD13.

Velen hadden er over gehoord, foto's gezien op Facebook en onze website,

maar nu was de boot er in levende lijve.

Wij zelf hebben genoten van een gezellige dag, in samenwerking met het koor Ongestaagd, de VBZ en de ODS.

Ook de zalmschouweigenaren Geer Gremmen, Aart Geurtsen, Wim de Rover en Bert van Straten, die met de DD13 zijn meegevaren, worden bedankt voor hun bijdrage.

Tijdens de Havendag 2015 in Gorinchem 2015 had bestuurslid Jan van der Stelt een bijzondere ontmoeting met Jan Duister, eigenaar van de Wou 77.

Bij hun gesprek bleek deze veel te kunnen vertellen over de geschiedenis van de DD13.

Jan heeft van dit bijzondere gesprek een verslag gemaakt.

Klik hieronder om 'de Wonderen zijn de wereld niet uit' na te lezen.

21 april 2015

De nieuwe schroef gemonteerd en terug gevaren naar Woudrichem

8 april 2015

De boot naar Werkendam gevaren voor een roerbeveiliging en een nieuwe schroef.

Op 8 april 2015 is de boot naar Werkendam gevaren, naar Ad van Wijk.

Daar is aan de achterkant van de boot een voorziening aangebracht om de uitslag van het roer te beperken en zo de schroef te beveiligen.

Ook is de oude, beschadigde schroef verwijderd in afwachting van de nieuwe .....

21 maart 2015

De roef is gereed. Grote schoonmaak en even genieten

4 maart 2015

Eind februari is er een begin gemaakt met de betimmering van de roef

Op maandag 23 februari 2015 zijn we gestart met de nieuwe betimmering van het vooronder. Al het benodigde hout en het isolatiemateriaal wordt gesponsord door Cees Hoogendoorn uit Werkendam.

3 september 2014

De DD13 neemt op 6 september 2014 deel aan het evenement Aalst Maritiem

15 augustus 2014

In de periode november 2013 - augustus 2014 is er ontzettend veel werk verzet nadat het bestuur had besloten tot een grondige renovatie.

Het resultaat mag er zijn.

De eerstkomende 20 jaar zijn er geen grote werkzaamheden meer te verwachten.

Eén punt staat nog op de agenda en dit werk wordt de komende winterperiode ter hand genomen: een complete renovatie met nieuwe betimmering van het vooronder.

Een opsomming van de activiteiten van de afgelopen periode:

Al het slechte ijzerwerk is vernieuwd.

Het roer werd aangepast om de vaareigenschappen te verbeteren.

De onderkant en de binnenkant is gestraald en in een 2-componenten coating gezet.

het oude interieur is verwijderd.

De motor is weer in 'nieuwstaat' gebracht.

Het schip is voorzien van nieuwe buikdelingen.

Ook zijn er houten beundeksels gemaakt.

Al het houtwerk is behandeld.

De boot is van een nieuwe verflaag voorzien

2 januari 2014

Nu we toch bezig zijn wordt overwogen om ook het interieur te restaureren.

Op 11 februari 2012 werd de vishaler van Gerrit Valk bezocht en bekeken.

Het interieur van zijn boot heeft nog de originele deurtjes.

Deze gaan waarschijnlijk als voorbeeld dienen voor de DD13.

28 november 2013

Tijdens de opbouw van de nieuwe behuizing is vastgesteld dat de onderboorden aan de achterzijde aan de dunne kant zijn.

Ook is vastgesteld dat het vlak achter de beun is gedubbeld.

Besloten is om deze delen te vervangen. Ook wordt de schroefas ingekort.

Het werk is in uitvoering bij Ad van Wijk in Werkendam.

22 augustus 2013

Met ingang van 22 augustus 2013 is de vishaler DD13 opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten, NRVM nummer 2946.

4 augustus 2013

De klus is geklaard. De motor draait weer. De behuizing is klaar. Het geheel is voorzien van een gebogen kap overeenkomstig foto's van weleer.

4 juni 2013

De motor wordt weer ingebouwd en uitgelijnd. Ook de nieuwe behuizing wordt aangebracht.

22 mei 2013

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Vishaler DD13 de culturele ANBI status toegekend.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.