Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Vishaler DD13 de culturele ANBI status toegekend.

 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

 

Voor meer informatie: kijk bij de belastingdienst

Gegevens zoals vereist voor een ANBI

 • de naam van de instelling: Stichting Vishaler DD 13.
 • RSIN fiscaal nummer: 851115020
 • Het post- of bezoekadres: Kerkstraat 41, 4285 BA Woudrichem
 • Doelstelling ANBI:
 1. het verwerven, behouden, restaureren en tentoonstellen van historische schepen, in het bijzonder de Vishaler DD 13
 2. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan: het op een duurzame wijze restaureren van het cultuur-historisch erfgoed, de Vishaler DD 13, en de geschiedenis van de visserij in onze regio levend houden door het tentoonstellen van dit vaartuig (zie verder voor beheer, bestedingen e.d. bijlage)
 • de functie van de bestuurders: voorzitter, secretaris, penningmeester
 • de namen van de bestuurders:

- Franciscus Joseph Heijlaerts

- Henk Weber

- Ad van Berchum

- Jan van der Stelt

- Jack en Elize Bekhoven

 • het beloningsbeleid: de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de verslagen op deze website
 • een financiële verantwoording: Als ANBI is het verplicht om de jaarcijfers te publiceren. Zo kan een ieder zien wat er met zijn gift gebeurt.